Vent-nos els teus llibres usats

El primer any que el centre d’ensenyament utilitza els serveis d’Iddink, els pares podrán vendre’ns els llibres de text que tinguin de l’any anterior.
D’aquesta manera, els llibres es segueixen reutilitzant i famílies i alumnes aconsegueixen un doble estalvi: Econòmic i Ecològic.


Vent-nos els teus llibres usats


El primer any que el centre d’ensenyament utilitza els serveis d’Iddink, els pares podrán vendre’ns els llibres de text que tinguin de l’any anterior.
D’aquesta manera, els llibres es segueixen reutilitzant i famílies i alumnes aconsegueixen un doble estalvi: Econòmic i Ecològic.

Els llibres han d’estar en condicions òptimes

A partir del 25 de juny els pares podran vendre a Iddink tots els llibres que es trobin a la llista de llibres del proper any. Els llibres haurán d’estar en condicions òptimes i seguir els criteris d’acceptació d’Iddink, perquè els llibres reutilitzables (ecoBooks) puguin arribar a unes condicions òptimes a tots els alumnes.
Una vegada que Iddink els revisi lliurarà un rebut als pares amb el total a pagar pels llibres acceptats. L’import s’abonarà al seu compte corrent l’última setmana de juliol, mitjançant transferència bancària, per això és molt important introduir-lo quan es realitza el registre.

Els llibres han d’estar en condicions òptimes

A partir del 25 de juny els pares podran vendre a Iddink tots els llibres que es trobin a la llista de llibres del proper any. Els llibres haurán d’estar en condicions òptimes i seguir els criteris d’acceptació d’Iddink, perquè els llibres reutilitzables (ecoBooks) puguin arribar a unes condicions òptimes a tots els alumnes.
Una vegada que Iddink els revisi lliurarà un rebut als pares amb el total a pagar pels llibres acceptats. L’import s’abonarà al seu compte corrent l’última setmana de juliol, mitjançant transferència bancària, per això és molt important introduir-lo quan es realitza el registre.

Només serà possible comprar un títol per assignatura per pare i alumne. De cada llibre acceptat es pagarà un 35% del seu PVP com llibre nou.

Només serà possible comprar un títol per assignatura per pare i alumne. De cada llibre acceptat es pagarà un 35% del seu PVP com llibre nou.

Recorda que si ja estàs registrat només has de:

Imprimir el albarà, d’aquesta manera sabràs quins llibres ens pots vendre.
Agrupar els llibres que tinguis i que també apareguin a l’albarà.
Portar-ho tot (albarà i llibres) al teu centre d’ensenyament el dia acordat.
Iddink revisarà els llibres amb tu i et lliurarà un rebut amb els llibres acceptats i l’import que se’t abonarà al teu compte.

Només acceptarem llibres que s’entreguin el dia acordat amb el teu centre d’ensenyament, (mai serà després del dia 20 de juliol) i que estiguin en bon estat segons els criteri d’Iddink. En cas contrari, considerarem que el llibre està deteriorat i no pot seguir en circulació.

Recorda que si ja estàs registrat només has de:

Imprimir el albarà, d’aquesta manera sabràs quins llibres ens pots vendre.
Agrupar els llibres que tinguis i que també apareguin a l’albarà.
Portar-ho tot (albarà i llibres) al teu centre d’ensenyament el dia acordat.
Iddink revisarà els llibres amb tu i et lliurarà un rebut amb els llibres acceptats i l’import que se’t abonarà al teu compte.

Només acceptarem llibres que s’entreguin el dia acordat amb el teu centre d’ensenyament, (mai serà després del dia 20 de juliol) i que estiguin en bon estat segons els criteri d’Iddink. En cas contrari, considerarem que el llibre està deteriorat i no pot seguir en circulació.