La reutilització s’ha d’entendre com una acció a la comunitat educativa en el marc del desenvolupament sostenible per reduir els residus generats i fomentar el respecte envers el material comunitari, i amb el compromís d’Iddink el darrer any l’estalvi mitjà de paper per família va ser de 4,78 kg, arribant a un total de gairebé 450 tones el curs passat.

Entre els avantatges de reutilitzar llibres escolars en relació al medi ambient i a l’estalvi de tones de paper, podríem incloure per exemple:

  1. Reducció de la tala d’arbres: El paper es produeix a partir de fusta i la reutilització de llibres escolars significa menys arbres tallats per a produir paper nou.
  2. Estalvi d’energia: La producció de paper nou requereix una gran quantitat d’energia i recursos naturals, mentre que reutilitzar llibres escolars ja existents requereix molt menys.
  3. Reducció de la contaminació: La producció de paper nou pot generar una gran quantitat de deixalles i emissions contaminants, mentre que reutilitzar llibres escolars ja existents no.
  4. Estalvi de costos: Reutilitzar llibres escolars pot ser més econòmic que comprar llibres nous, la qual cosa pot ser especialment important per a famílies i escoles amb pressupostos ajustats.

De tal forma la relació al total de tones de paper estalviat, en cada llibre reutilitzat contribueix a un estalvi significatiu de paper i recursos naturals.