Anna Vila

Anna Vila

Anna Vila 283 247 IDDINK SPAIN

“Com a centre ens ha suposat molts avantatges: d’una banda la tranquil·litat que Iddink ens gestioni la compra de tots els materials que les famílies desitgin, i ens allibera d’una gran part de treball. D’altra banda, l’estalvi econòmic que proporciona a les famílies gràcies als llibres reutilitzats és una altra gran avantatge.”