Imma Serra Crosas

Imma Serra Crosas

Imma Serra Crosas 180 180 IDDINK SPAIN

“Des de pràcticament el primer any de funcionament del S.I. Calldetenes, l’AMPA va apostar per la sociabilització dels llibres, amb els següents objectius:

  • Estalvi econòmic
  • Sensibilització i educació de l’alumne en la conservació dels llibres i responsabilitat per un bon ús
  • Contribuir en la sostenibilitat de l’entorn

A mesura que l’institut anava creixent, a l’AMPA se’ns feia molt difícil mantenir la sociabilització. Amb Iddink trobem la solució als problemes logístics. Ara ja és el tercer any que treballem amb Iddink i estem molt satisfets doncs:

  • Permet mantenir els objectius inicials
  • Es fàcil fer la comanda/i>
  • Hi han poques incidències
  • Són molt resolutius davant de qualsevol incidència”