Josep García

Josep García

Josep García 180 180 IDDINK SPAIN

“Iddink és part del nostre centre des del curs 2010-2011. En aquests anys la seva gestió ens ha ajudat a fomentar la reutilització de llibres i la responsabilitat dels alumnes en la seva bona conservació.”