Isabel Fort

Isabel Fort

Isabel Fort 304 296 IDDINK SPAIN

“Fa més de 6 cursos que la gestió de l’adquisició dels llibres de text l’hem traspassada a Iddink. El centre només ha de complir en emplenar les llistes per cursos, i les famílies, en fer la comanda amb el codi del centre. Pel que fa al centre, és una gran ajuda perquè estan en contacte directe amb editorials i distribuidores i preveuen i solucionen les incidències que puguin tenir alguns llibres que es demanen. Pel que fa a les famílies, tot són facilitats per fer la comanda, el pagament i el retorn. A més, els representa un gran estalvi i els permet tenir una actitud socialment sostenible. Si fas la comanda al juliol, et porten els llibres a casa i tot! La veritat és que amb Iddink hem notat que els alumnes porten els llibres en la seva totalitat des de l’inici de curs, i això beneficia tant els alumnes com al docent.”