Maika Clua Mascarell

Maika Clua Mascarell

Maika Clua Mascarell 180 180 IDDINK SPAIN

“Finalment hem aconseguit implementar un sistema de reutilització de llibres de text al nostre centre. Iddink s’encarrega de que el procés sigui còmode, ràpid i eficient. Si sorgeixen problemes, es resolen ràpidament.”