Núria Fernández

Núria Fernández

Núria Fernández 180 180 IDDINK SPAIN

“Al nostre centre des de l’AMPA ja portàvem un programa de reciclatge de llibres, però al curs 2011/2012 vam decidir realitzar la gestió de batxillerat amb IDDINK, que va facilitar que totes les famílies que volguessin poguessin accedir a aquests llibres, obtenint un estalvi important. Fins ara, especialment a batxillerat, la disponibilitat era limitada. A més, la gestió que habitualment es feia des de l’AMPA s’ha simplificat molt, i el funcionament de moment ha estat perfecte.”