Altres serveis

Iddink posa a disposició de les AFA serveis que solucionen i faciliten altres necessitats que poden tenir durant tot el curs escolar.

Altres serveis

Iddink posa a disposició de les AFA serveis que solucionen i faciliten altres necessitats que poden tenir durant tot el curs escolar.

Gestió de beques i ajudes
Iddink ofereix suport als centres amb programes d’ajuda a l’adquisició de llibres i material per a estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics; col·laborant amb la Secretaria del Centre en la gestió de les beques i les ajudes i treballant al costat dels ajuntaments i de les administracions públiques, perquè els alumnes becats puguin disposar de la totalitat de llibres i del material abans de l’inici del curs.
Folrat de llibres
Prop del 44% de les famílies que compren a Iddink encarreguen el folrat dels llibres de la seva comanda. Per 11,95 € es folren tots els llibres de la comanda (ja siguin nous o ecoBooks) mitjançant màquines que permeten que el folre quedi totalment ajustat al llibre, actuant com una segona pell. Els folres, a més de reutilitzables, tenen el certificat internacional “I’m Green“, que certifiquen que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals (polietilè verd) i disposen de protecció bacteriana i vírica.
Gestió de beques i ajudes
Iddink ofereix suport als centres amb programes d’ajuda a l’adquisició de llibres i material per a estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics; col·laborant amb la Secretaria del Centre en la gestió de les beques i les ajudes i treballant al costat dels ajuntaments i de les administracions públiques, perquè els alumnes becats puguin disposar de la totalitat de llibres i del material abans de l’inici del curs.
Folrat de llibres
Prop del 44% de les famílies que compren a Iddink encarreguen el folrat dels llibres de la seva comanda. Per 11,95 € es folren tots els llibres de la comanda (ja siguin nous o ecoBooks) mitjançant màquines que permeten que el folre quedi totalment ajustat al llibre, actuant com una segona pell. Els folres, a més de reutilitzables, tenen el certificat internacional “I’m Green“, que certifiquen que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals (polietilè verd) i disposen de protecció bacteriana i vírica.
Plataforma “tot alhora”
Una de les principals avantatges d’Iddink és que les famílies poden comprar, al mateix moment, no només els materials i els continguts habituals, com els llibres de text, els quaderns d’exercicis, les lectures, les agendes o el material de papereria; sinó, també, llicències digitals, el material de robòtica, els ordinadors portàtils, els dossiers i, en general, qualsevol element que el centre docent considera que han de tenir els alumnes per al següent curs escolar.
Substitució d’Ecobooks
Aquest servei, amb un cost de 3,85 € per a tots els llibres ecoBook de la comanda, consisteix en la seva substitució dins el curs escolar (una vegada per cada llibre) des de que es reben i fins a l’1 de juny per als següents 3 casos: ( 1) Humitats provocades per la pluja o la caiguda accidental del llibre a tolls, piscines i altres; (2) Robatori: sent necessari comunicar-ho amb la denúncia on apareguin els llibres específics; (3) Incendi: sent necessari presentar l’informe dels bombers o de l’assegurança de la llar.
Plataforma “tot alhora”
Una de les principals avantatges d’Iddink és que les famílies poden comprar, al mateix moment, no només els materials i els continguts habituals, com els llibres de text, els quaderns d’exercicis, les lectures, les agendes o el material de papereria; sinó, també, llicències digitals, el material de robòtica, els ordinadors portàtils, els dossiers i, en general, qualsevol element que el centre docent considera que han de tenir els alumnes per al següent curs escolar.
Substitució d’Ecobooks
Aquest servei, amb un cost de 3,85 € per a tots els llibres ecoBook de la comanda, consisteix en la seva substitució dins el curs escolar (una vegada per cada llibre) des de que es reben i fins a l’1 de juny per als següents 3 casos: ( 1) Humitats provocades per la pluja o la caiguda accidental del llibre a tolls, piscines i altres; (2) Robatori: sent necessari comunicar-ho amb la denúncia on apareguin els llibres específics; (3) Incendi: sent necessari presentar l’informe dels bombers o de l’assegurança de la llar.
Producció d’articles personalitzats
Aquest servei, molt utilitzat, permet que els alumnes puguin rebre amb la seva comanda els dossiers, les llibretes, les carpetes i les agendes personalitzades que el centre o l’AFA hagin dissenyat; alliberant-los de la necessitat de cobrar o de lliurar de forma individual i, al mateix temps, oferint el disseny que es requereixi a uns costos molt econòmics.
Cobrament de quotes
Si el centre o l’AFA ho desitja, Iddink pot efectuar el cobrament de quotes per serveis o articles facilitats pel centre o l’AFA: lloguer d’armaris, quotes de material escolar addicional, roba d’esport, la mateixa quota de l’AFA, etc. D’aquesta manera, les famílies poden fer el pagament conjuntament amb la comanda de la llista de llibres.
Producció d’articles personalitzats
Aquest servei, molt utilitzat, permet que els alumnes puguin rebre amb la seva comanda els dossiers, les llibretes, les carpetes i les agendes personalitzades que el centre o l’AFA hagin dissenyat; alliberant-los de la necessitat de cobrar o de lliurar de forma individual i, al mateix temps, oferint el disseny que es requereixi a uns costos molt econòmics.
Cobrament de quotes
Si el centre o l’AFA ho desitja, Iddink pot efectuar el cobrament de quotes per serveis o articles facilitats pel centre o l’AFA: lloguer d’armaris, quotes de material escolar addicional, roba d’esport, la mateixa quota de l’AFA, etc. D’aquesta manera, les famílies poden fer el pagament conjuntament amb la comanda de la llista de llibres.
Enquesta de satisfacció
Des de fa 11 anys, les famílies que han comprat a Iddink poden contestar una Enquesta de Satisfacció que permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei rebut. Es realitza sempre a l’octubre, i va ser contestada per més de 22.433 famílies en l’última edició 2019-2020.
Suministrament d’equips informátics
A la llista de materials, es pot afegir si el centre vol, la compra dels equips informàtics que consideri hagin de tenir els seus alumnes. D’aquesta manera les famílies poden demanar-ho i pagar-ho al mateix temps que la resta de materials. El servei inclou el cobrament de les llicències de programari i les garanties de manteniment i d’assistència que requereixin.
Enquesta de satisfacció
Des de fa 11 anys, les famílies que han comprat a Iddink poden contestar una Enquesta de Satisfacció que permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei rebut. Es realitza sempre a l’octubre, i va ser contestada per més de 22.433 famílies en l’última edició 2019-2020.
Suministrament d’equips informátics
A la llista de materials, es pot afegir si el centre vol, la compra dels equips informàtics que consideri hagin de tenir els seus alumnes. D’aquesta manera les famílies poden demanar-ho i pagar-ho al mateix temps que la resta de materials. El servei inclou el cobrament de les llicències de programari i les garanties de manteniment i d’assistència que requereixin.
Informe de campanya
Al finalitzar el curs, Iddink presenta un informe estadístic a l’AFA amb els resultats del curs, com per exemple, la participació de l’alumnat per curs, les formes de pagament, el resultat de la devolució dels ecoBooks, l’estalvi mitjà de les famílies, etc.
Atenció personalitzada
Les AFA disposen d’un equip d’atenció personalitzada per atendre les seves consultes, format per un delegat de centre i un gestor.
Informe de campanya
Al finalitzar el curs, Iddink presenta un informe estadístic a l’AFA amb els resultats del curs, com per exemple, la participació de l’alumnat per curs, les formes de pagament, el resultat de la devolució dels ecoBooks, l’estalvi mitjà de les famílies, etc.
Atenció personalitzada
Les AFA disposen d’un equip d’atenció personalitzada per atendre les seves consultes, format per un delegat de centre i un gestor.
Intranet
Iddink facilita a l’AFA un usuari i la contrasenya per poder accedir, a través del web d’Iddink, a l’estat de les comandes. D’aquesta manera l’AFA té la informació al minut sobre l’estat de les comandes, els pagaments i les quotes per famílies.
Accés  a la base de dades
Iddink facilita, prèvia signatura del contracte de protecció de dades segons requereix la LOPD, les dades de contacte de les famílies que s’hagin registrat a Iddink i hagin utilitzat algun servei.
Intranet
Iddink facilita a l’AFA un usuari i la contrasenya per poder accedir, a través del web d’Iddink, a l’estat de les comandes. D’aquesta manera l’AFA té la informació al minut sobre l’estat de les comandes, els pagaments i les quotes per famílies.
Accés  a la base de dades
Iddink facilita, prèvia signatura del contracte de protecció de dades segons requereix la LOPD, les dades de contacte de les famílies que s’hagin registrat a Iddink i hagin utilitzat algun servei.
Back to top