Àrea privada

Per accedir a qualsevol apartat cal
disposar de l’usuari i contrasenya que
prèviament us hagi facilitat Iddink.

Àrea privada

Per accedir a qualsevol apartat cal disposar de l’usuari i contrasenya que prèviament us hagi facilitat Iddink.

Dades de comandes

Podreu veure l’estat de les comandes realitzades pels vostres alumnes, així com els articles lliurats i el pagament dels mateixos.

Continguts digitals

Des d’aquí podreu veure quins dels vostres alumnes han accedit i comprat les llicències digitals, així com revisar continguts i crear-ne de nous personalitzats.

Llista de llibres

En aquesta secció podreu veure la llista d’articles per assignatura, buscar títols per ISBN o pel nom i descarregar la llista de llibres del vostre centre, en format pdf.

Dades de comandes

Podreu veure l’estat de les comandes realitzades pels vostres alumnes, així com els articles lliurats i el pagament dels mateixos.

Continguts digitals

Des d’aquí podreu veure quins dels vostres alumnes han accedit i comprat les llicències digitals, així com revisar continguts i crear-ne de nous personalitzats.

Llista de llibres

En aquesta secció podreu veure la llista d’articles per assignatura, buscar títols per ISBN o nom i descarregar la llista de llibres del vostre centre, en format pdf.

Book list Maker

Programa on-line d’Iddink que facilita als centres docents l’edició i el control de les llistes de llibres i de les llicències digitals.

Documentació

Descarregueu documentació relacionada amb el vostre centre i el llistat d’albarans de compra i de devolució dels ecoBooks dels alumnes del centre.

Book list Maker

Programa on-line d’Iddink que facilita als centres docents l’edició i el control de les llistes de llibres i de les llicències digitals.

Documentació

Descarregueu documentació relacionada amb el vostre centre i el llistat d’albarans de compra i de devolució dels ecoBooks dels alumnes del centre.

Back to top