Equips informàtics

Des de Iddink posem a disposició dels alumnes i dels centres educatius equipament informàtic. Oferim alternatives ajustades a cada centre educatiu, segons les diferents necessitats i pressupostos.

Ordinadors i tablets

 Oferim equips preparats específicament per a l’ensenyament, amb un disseny robust, preparat per suportar petites caigudes.
 Dispositius mòbils que fomenten la mobilitat en entorns d’aprenentatge dinàmics. Des de tablets per a cicles inicials fins a ordinadors portàtils per a la secundària.
 Equips amb diferents sistemes operatius, tant amb Windows 10 com amb ChromeOS.
 Només oferim productes provats epecíficament en l’àmbit educatiu i de les principals marques.
 Tots els productes disposen de 2 anys de garantia.

Serveis:

Suport tècnic per ajudar les famílies a començar el curs.
Assegurança en cas d’accidents.
Suport en la implementació dels diferents sistemes operatius a l’aula.

Ordinadors i tablets:

 Oferim equips preparats específicament per a l’ensenyament, amb un disseny robust, preparat per suportar petites caigudes.
 Dispositius mòbils que fomenten la mobilitat en entorns d’aprenentatge dinàmics. Des de tablets per a cicles inicials fins a ordinadors portàtils per a la secundària.
 Equips amb diferents sistemes operatius, tant amb Windows 10 com amb ChromeOS.
 Només oferim productes provats epecíficament en l’àmbit educatiu i de les principals marques.
 Tots els productes disposen de 2 anys de garantia.

Serveis:

Suport tècnic per ajudar les famílies a començar el curs.
Assegurança en cas d’accidents.
Suport en la implementació dels diferents sistemes operatius a l’aula.

Ordinadors reacondicionats:

Els nostres ordinadors recondicionats són ordinadors d’alta qualitat que provenen de rènting – leasing d’empreses amb dos anys de garantia.

Equips recondicionats amb la màxima qualitat, grau “A”: es tracta del millor estat de conservació, en la qual els desperfectes han de ser mínims o inapreciables, implica que el dispositiu és 100% funcional, ha estat testejat i netejat.
Preus molt ajustats.
Windows 10 i antivirus instal·lat.
2 anys de garantia.

Ordinadors reacondicionats:

Els nostres ordinadors recondicionats són ordinadors d’alta qualitat que provenen de rènting – leasing d’empreses amb dos anys de garantia.

Equips recondicionats amb la màxima qualitat, grau “A”: es tracta del millor estat de conservació, en la qual els desperfectes han de ser mínims o inapreciables, implica que el dispositiu és 100% funcional, ha estat testejat i netejat.
Preus molt ajustats.
Windows 10 i antivirus instal·lat.
2 anys de garantia.