Criteris de qualitat dels

Criteris de qualitat dels ecoBooks


01

Llibres subratllats

Norma: no s’accepten llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o amb marcador.


02

Llibres mal folrats

Norma: no s’accepten llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’accepten si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.


03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’accepten si el nom i cognom són a la primera pàgina o bé es poden tapar amb una etiqueta.


04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admeten si les marques no dificulten l’ús del llibre.


05

Llibres incomplets

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’accepten si les pàgines no tenen contingut i són reparables.


06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines, excepte si són de mal gust.


07

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.


08

Libres trencats o amb danys

Norma: no s’admeten llibres amb les portades malmeses, els lloms desenganxats o els cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admeten si els danys són reparables.


01

Llibres subratllats

Norma:no s’accepten llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o amb marcador.


02

Llibres mal folrats

Norma: no s’accepten llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’accepten si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.


03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’accepten si el nom i cognom són a la primera pàgina o bé es poden tapar amb una etiqueta.


04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admeten si les marques no dificulten l’ús del llibre.


05

Llibres incomplets

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’accepten si les pàgines no tenen contingut i són reparables.


06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines, excepte si són de mal gust.


07

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.


08

Libres trencats o amb danys

Norma: no s’admeten llibres amb les portades malmeses, els lloms desenganxats o els cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admeten si els danys són reparables.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

Els sistemes de Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre docent, respectant la llibertat dels alumnes i les seves famílies per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.

Els sistemes de Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre docent, respectant la llibertat dels alumnes i les seves famílies per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.

En els llibres et podries trobar aquestes coses i serien correctes:

Lloms reforçats amb cinta

Etiquetes Cuida’m

Petites marques

En els llibres et podries trobar aquestes coses i serien correctes:

Lloms reforçats amb cinta

Etiquetes Cuida’m

Petites marques

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats.

Mira el vídeo de la dreta per saber els criteris de qualitat que s’utilitzen i per saber com s’han de tractar els llibres durant el curs.

També els pots descarregar fent clic al següent enllaç:

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats.

Mira el vídeo de la dreta per saber els criteris de qualitat que s’utilitzen i per saber com s’han de tractar els llibres durant el curs.

També els pots descarregar fent clic al següent enllaç:

Back to top