Escola verda i sostenibilitat

Iddink, compromís

amb el medi ambient

Iddink, com empresa compromesa amb el medi ambient, té la prioritat i el compromís de col·laborar i crear un ambient favorable per al medi que ens envolta a través de pràctiques sostenibles que ajudin a assolir una reducció del cost mediambiental, promovent el reciclatge i l’estalvi de recursos a curt i llarg termini.

Ajuda als centres educatius a implantar projectes de reutilització de llibres

Recicla el paper i el cartró que utilitza

Promoure el reciclatge de llibres i el consum responsable d’estudiants i famílies

Els plàstics que utilitza son “bio”, antibacterials i antivirals*

Iddink, compromís amb el medi ambient

Iddink, com a empresa compromesa amb el medi ambient, té la prioritat i el compromís de col·laborar i crear un ambient favorable per al medi que ens envolta a través de pràctiques sostenibles que ajudin a assolir una reducció del cost mediambiental, promovent el reciclatge i l’estalvi de recursos a curt i llarg termini.

Ajuda als centres educatius a implantar projectes de reutilització de llibres

Recicla el paper i el cartró que utilitza

Promoure el reciclatge de llibres i el consum responsable d’estudiants i famílies

Els plàstics que utilitza son “bio”, antibacterials i antivirals*

*L’any 2019 Iddink va substituir els plàstics dels folres dels llibres per altres més ecològics; aquests, disposen de la certificació “I’m Green” que assegura que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals, més biodegradables. Aquests folres a més, repel·leixen bacteris i virus en un eficaç procés de biodescontaminació, creant un escut de protecció electrostàtic al voltant del llibre, capaç de limitar dràsticament el contacte de contaminants com bacteris i virus.

*L’any 2019 Iddink va substituir els plàstics dels folres dels llibres per altres més ecològics; aquests, disposen de la certificació “I’m Green” que assegura que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals, més biodegradables. Aquests folres a més, repel·leixen bacteris i virus en un eficaç procés de biodescontaminació, creant un escut de protecció electrostàtic al voltant del llibre, capaç de limitar dràsticament el contacte de contaminants com bacteris i virus.

0

plàstic procedent
de fonts naturals

0

tones de paper estalviat
als darrers 11 anys

0

arbres que no s’han tallat
als darrers 10 anys

0

plàstic procedent
de fonts naturals

0

tones de paper estalviat
als darrers 11 anys

0

arbres que no s’han tallat
als darrers 10 anys

*Cálcul realitzat a partir de dades obtingudes de www.conservatree.org

Iddink gestiona projectes de reutilització a pràcticament tots els centres que han contractat els seus serveis.

Gràcies a aquests projectes i els ecoBooks (llibres reutilitzables) els centres educatius han estalviat durant els últims 11 anys més de 2.427 ​​tones de paper, l’equivalent a aproximadament 58.260 arbres.

Però tot es queda en “boniques paraules” si no hi ha un compromís i actuació individual dels estudiants. Per això, en els projectes de reutilització gestionats per Iddink, la base de l’èxit cau en la responsabilitat individual dels alumnes.

Iddink gestiona projectes de reutilització a pràcticament tots els centres que han contractat els seus serveis.

Gràcies a aquests projectes i els ecoBooks (llibres reutilitzables) els centres educatius han estalviat durant els últims 11 anys 2.427 ​​tones de paper, l’equivalent a aproximadament 58.260 arbres.

Però tot es queda en “boniques paraules” si no hi ha un compromís i actuació individual dels estudiants. Per això, en els projectes de reutilització gestionats per Iddink, la base de l’èxit cau en la responsabilitat individual dels alumnes.

Back to top