Compra i venda de llibres usats 

Iddink proporciona als centres d’ensenyament, que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, la possibilitat de comprar el seu estoc de llibres usats, ja siguin llibres de text o llibres de lectura. El primer any d’inici del servei d’Iddink al centre docent, i només el primer any, els centres, les associacions de famílies i les famílies poden vendre a Iddink els llibres que tinguin de cursos anteriors i que compleixin els requisits necessaris.


Compra i venda de llibres usats


Iddink proporciona als centres d’ensenyament, que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, la possibilitat de comprar el seu estoc de llibres usats, ja siguin llibres de text o llibres de lectura. El primer any d’inici del servei d’Iddink al centre docent, i només el primer any, els centres, les associacions de famílies i les famílies poden vendre a Iddink els llibres que tinguin de cursos anteriors i que compleixin els requisits necessaris.

Requisits que han de complir els llibres que vulguin vendre a Iddink

Són llibres per a reutilitzar: el centre docent ha de voler reutilitzar-los i, per tant, han d’aparèixer a la llista de llibres del proper curs escolar.

Han d’estar en bon estat: els llibres han de complir els criteris de qualitat dels ecoBooks. Iddink s’encarregarà de la revisió i la recollida.

El seu format ha de permetre la reutilització: les característiques del llibre han de permetre el seu ús durant cursos succesius; per exemple, els quaderns d’activitats o llibres d’anelles no poden ser reutilitzats en un ús continuat ja que sovint son d’un sol ús.

Requisits que han de complir els llibres que vulguin vendre a Iddink

Són llibres per a reutilitzar: el centre docent ha de voler reutilitzar-los i, per tant, han d’aparèixer a la llista de llibres del proper curs escolar.

Han d’estar en bon estat: els llibres han de complir els criteris de qualitat dels ecoBooks. Iddink s’encarregarà de la revisió i la recollida.

El seu format ha de permetre la reutilització: les característiques del llibre han de permetre el seu ús durant cursos succesius; per exemple, els quaderns d’activitats o llibres amb anelles no poden ser reutilitzats en un ús continuat ja que sovint son d’un sol ús.

Iddink s’encarrega de la gestió de tot el procés de revisió i transport

En col·laboració amb el centre, i gràcies a un equip especialitzat, Iddink s’encarrega de revisar els llibres i de recollir-los al centre docent. La revisió es realitza davant de qui vol vendre els llibres, ja sigui el propi centre, l’AFA, la família o l’estudiant. Tot això, respectant la llibertat de les famílies per vendre o no els seus llibres a Iddink.

Iddink s’encarrega de la gestió de tot el procés de revisió i transport

En col·laboració amb el centre, i gràcies a un equip especialitzat, Iddink s’encarrega de revisar els llibres i de recollir-los al centre docent. La revisió es realitza davant de qui vol vendre els llibres, ja sigui el propi centre, l’AFA, la família o l’estudiant. Tot això, respectant la llibertat de les famílies per vendre o no els seus llibres a Iddink.

Iddink pagará al centre el 35% del PVP de l’estoc de llibres usats que adquereixi.

La compra únicament es durà a terme el primer any d’inici del servei d’Iddink al centre docent, sempre que els llibres compleixin els requisits especificats anteriorment. El pagament es realitza a finals de juliol mitjançant transferència bancària al compte bancari del venedor.

Si sou un centre docent, o sou una AFA, que no desitja utilitzar el nostre servei però que us pot interessar vendre’ns el vostre estoc de llibres usats, podeu contactar amb nosaltres per valorar els detalls.

Iddink pagará al centre el 35% del PVP de l’estoc de llibres usats que adquereixi.

La compra únicament es durà a terme el primer any d’inici del servei d’Iddink al centre docent, sempre que els llibres compleixin els requisits especificats anteriorment. El pagament es realitza a finals de juliol mitjançant transferència bancària al compte bancari del venedor.

Si sou un centre docent, o sou una AFA, que no desitja utilitzar el nostre servei però que us pot interessar vendre’ns el vostre estoc de llibres usats, podeu contactar amb nosaltres per valorar els detalls.

Us interessa saber-ne més?

Si teniu interès en conèixer amb més detall aquesta opció, contacteu-nos per donar-vos més informació i fer-vos una proposta concreta sense compromís.


Us interessa saber-ne més?

Si teniu interès en conèixer amb més detall aquesta opció, contacteu-nos per donar-vos més informació i fer-vos una proposta concreta sense compromís.
Back to top