Monitorizació i supervisió

Informació estadística

A través de la seva àrea privada, cada centre docent té accés a informació estadística de les activitats i serveis realitzats per Iddink a les famílies i estudiants del centre. La informació, descarregable majoritàriament a un fitxer Excel, permet conèixer les següents dades:

Comandes i recaptació de quotes:
• Comandes realitzades pels alumnes i l’estat dels seus pagaments.
• Estat dels lliuraments.
• Estat del pagament de les comandes.
• Quotes pagades pels alumnes i estat del seu pagament.

Continguts digitals:
• Accés als continguts digitals.
• Administrar l’accés per curs, grup i asignatura.
• Control dels alumnes amb i sense accés.

Llista de llibres i Book List Maker
• Descàrrega de la llista per assigntaura i per curs.
• Accés al programa Book List Maker d’edició i creació de llistes de continguts i articles educatius.

Informació estadística

A través de la seva àrea privada, cada centre docent té accés a informació estadística de les activitats i serveis realitzats per Iddink a les famílies i estudiants del centre. La informació, descarregable majoritàriament a un fitxer Excel, permet conèixer les següents dades:

Comandes i recaptació de quotes:
• Comandes realitzades pels alumnes i l’estat dels seus pagaments.
• Estat dels lliuraments.
• Estat del pagament de les comandes.
• Quotes pagades pels alumnes i estat del seu pagament.

Continguts digitals:
• Accés als continguts digitals.
• Administrar l’accés per curs, grup i asignatura.
• Control dels alumnes amb i sense accés.

Llista de llibres i Book List Maker
• Descàrrega de la llista per assigntaura i per curs
• Accés al programa Book List Maker d’edició i creació de llistes de continguts i articles educatius

Informe “Fets i xifres”

La majoria de tasques i procediments d’Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics que proporcionen control, qualitat i seguiment de tots els projectes en els quals treballem.

Amb caràcter anual, Iddink elabora un complet informe estadístic que presenta, de manera gràfica, les principals dades que faciliten conèixer, amb molta previsió, els diferents serveis que ha prestat Iddink al llarg del curs escolar.
Aquest informe es complementa amb les dades proporcionades per una “Enquesta de Satisfacció”, que, des de fa 11 anys, ve elaborant Iddink amb les respostes de les famílies que han utilitzat els nostres serveis. L’enquesta permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei ofert per Iddink. Realitzada sempre a l’octubre, i amb el mateix qüestionari, va ser contestada per més de 22.433 famílies en el curs 2019/20.

Informe “Fets i xifres”

La majoria de tasques i procediments d’Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics que proporcionen control, qualitat i seguiment de tots els projectes en els quals treballem.

Amb caràcter anual, Iddink elabora un complet informe estadístic que presenta, de manera gràfica, les principals dades que faciliten conèixer, amb molta previsió, els diferents serveis que ha prestat Iddink al llarg del curs escolar.
Aquest informe es complementa amb les dades proporcionades per una “Enquesta de Satisfacció”, que, des de fa 11 anys, ve elaborant Iddink amb les respostes de les famílies que han utilitzat els nostres serveis. L’enquesta permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei ofert per Iddink. Realitzada sempre a l’octubre, i amb el mateix qüestionari, va ser contestada per més de 22.433 famílies en el curs 2019/20.

Back to top