Altres serveis

Iddink posa a disposició dels centres docents altres serveis que solucionen i faciliten altres necessitats del seu alumnat o del propi centre.

Altres serveis

Iddink posa a disposició dels centres docents altres serveis que solucionen i faciliten altres necessitats del seu alumnat o del propi centre.

Gestió de beques i ajudes
Iddink ofereix suport als centres amb programes d’ajuda a l’adquisició de llibres i material per a estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics; col·laborant amb la Secretaria del Centre en la gestió de les beques i les ajudes i treballant al costat dels ajuntaments i de les administracions públiques, perquè els alumnes becats puguin disposar de la totalitat de llibres i del material abans de l’inici del curs.
Folrat de llibres
Prop del 44% de les famílies que compren a Iddink encarreguen el folrat dels llibres de la comanda. Per 12,95 € es folren tots els llibres (ja siguin nous o ecoBooks) mitjançant màquines que permeten que el folre quedi totalment ajustat al llibre, actuant com una segona pell. Els folres, a més de reutilitzables, tenen el certificat internacional “I’m Green”, que certifiquen que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals (polietilè verd) i disposen de protecció bacteriana i vírica.
Gestió de beques i ajudes
Iddink ofereix suport als centres amb programes d’ajuda a l’adquisició de llibres i material per a estudiants de famílies amb pocs recursos econòmics; col·laborant amb la Secretaria del Centre en la gestió de les beques i les ajudes i treballant al costat dels ajuntaments i de les administracions públiques, perquè els alumnes becats puguin disposar de la totalitat de llibres i del material abans de l’inici del curs.
Folrat de llibres
Prop del 44% de les famílies que compren a Iddink encarreguen el folrat dels llibres de la comanda. Per 12,95 € es folren tots els llibres (ja siguin nous o ecoBooks) mitjançant màquines que permeten que el folre quedi totalment ajustat al llibre, actuant com una segona pell. Els folres, a més de reutilitzables, tenen el certificat internacional “I’m Green”, que certifiquen que un mínim del 30% del plàstic prové de fonts naturals (polietilè verd) i disposen de protecció bacteriana i vírica.
Book List Maker
Programa on-line que permet als centres docents, l’edició i el control de les llistes de llibres i llicències digitals. El responsable de l’edició de la llista del centre amb Book-List-Maker, supervisa que cada departament inclogui els materials necessaris que han de tenir els seus alumnes, controla els anys que porta cada article en la llista, personalitza la informació a proporcionar article a article i gestiona, a més a més, els diversos cursos, grups i modalitats.
Substitució d’Ecobooks
Aquest servei, amb un cost de 4,95 € per a tots els llibres ecoBook de la comanda, consisteix en la seva substitució dins el curs escolar (una vegada per cada llibre) des que es reben i fins a l’1 de juny per als següents 3 casos: ( 1) Humitats provocades per la pluja o caiguda accidental del llibre a tolls, piscines i altres; (2) Robatori: sent necessari comunicar-ho amb la denúncia on apareguin els llibres específics; (3) Incendi: sent necessari presentar l’informe dels bombers o de l’assegurança de la llar.
Book List Maker
Programa on-line que permet als centres docents, l’edició i el control de les llistes de llibres i llicències digitals. El responsable de l’edició de la llista del centre amb Book-List-Maker, supervisa que cada departament inclogui els materials necessaris que han de tenir els seus alumnes, controla els anys que porta cada article en la llista, personalitza la informació a proporcionar article a article i gestiona, a més a més, els diversos cursos, grups i modalitats.
Substitució d’Ecobooks
Aquest servei, amb un cost de 4,95 € per a tots els llibres ecoBook de la comanda, consisteix en la seva substitució dins el curs escolar (1 cop per llibre) des que es reben i fins a l’1 de juny als següents 3 casos: ( 1) Humitats provocades per la pluja o caiguda accidental del llibre a tolls / piscines, etc; (2) Robatori: sent necessari comunicar-ho amb la denúncia on apareguin els llibres específics; (3) Incendi: sent necessari presentar l’informe dels bombers o de l’assegurança de la llar
Producció d’artícles personalitzats
Aquest servei, molt utilitzat, permet que els alumnes puguin rebre amb la seva comanda els dossiers, les llibretes, les carpetes i les agendes personalitzades que el centre o l’AFA hagin dissenyat; alliberant-los de la necessitat de cobrar o de lliurar de forma individual i, al mateix temps, oferint el disseny que es requereixi a uns costos molt econòmics.
Cobrament de quotes
Si el centre ho desitja, Iddink pot efectuar el cobrament de quotes per serveis o articles facilitats pel centre: lloguer d’armaris, quotes de material escolar addicional, roba d’esport, la quota de l’AFA, etc. D’aquesta manera, les famílies poden fer el pagament conjuntament amb la comanda de la llista de llibres.
Producció d’artícles personalitzats
Aquest servei, molt utilitzat, permet que els alumnes puguin rebre amb la seva comanda els dossiers, les llibretes, les carpetes i les agendes personalitzades que el centre o l’AFA hagin dissenyat; alliberant-los de la necessitat de cobrar o de lliurar de forma individual i, al mateix temps, oferint el disseny que es requereixi a uns costos molt econòmics.
Cobrament de quotes
Si el centre ho desitja, Iddink pot efectuar el cobrament de quotes per serveis o articles facilitats pel centre: lloguer d’armaris, quotes de material escolar addicional, roba d’esport, la quota de l’AFA, etc. D’aquesta manera, les famílies poden fer el pagament conjuntament amb la comanda de la llista de llibres.
Back to top