Monitorizació i supervisió

Informació estadística

A través de la seva àrea privada, l’AFA del centre docent té accés a informació estadística de les activitats i dels serveis realitzats per Iddink a les famílies i als estudiants del centre. La informació, descarregable majoritàriament a un fitxer Excel, permet conèixer les següents dades:

Comandes i cobrament de quotes:
• Comandes realitzades pels alumnes i estat dels seus pagaments.
• Estat dels lliuraments.
• Estat del pagament de les comandes.
• Quotes pagades pels alumnes i estat dels seus pagaments.

Continguts digitals:
• Accés als continguts digitals.
• Administrar l’accés per curs, per grup i per assignatura.
• Control dels alumnes amb i sense accés.

Llista de llibres:
• Descàrrega de la llista per asignatura i curs.

Informació estadística

A través de la seva àrea privada, l’AFA del centre docent té accés a informació estadística de les activitats i dels serveis realitzats per Iddink a les famílies i als estudiants del centre. La informació, descarregable majoritàriament a un fitxer Excel, permet conèixer les següents dades:

Comandes i cobrament de quotes:
• Comandes realitzades pels alumnes i estat dels seus pagaments.
• Estat dels lliuraments.
• Estat del pagament de les comandes.
• Quotes pagades pels alumnes i estat dels seus pagaments.

Continguts digitals:
• Accés als continguts digitals.
• Administrar l’accés per curs, per grup i per assignatura.
• Control dels alumnes amb i sense accés.

Llista de llibres:
• Descàrrega de la llista per asignatura i curs.

Informe “Fets i xifres”

La majoria de tasques i procediments d’Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics que proporcionen control, qualitat i seguiment de tots els projectes en què treballa.

Amb caràcter anual, Iddink elabora un complet informe estadístic que presenta, de manera gràfica, les principals dades que faciliten conèixer, amb molta previsió, els diferents serveis que ha prestat Iddink al llarg del curs escolar.
Aquest informe es complementa amb les dades proporcionades per una “Enquesta de Satisfacció” que, des de fa 12 anys, ve elaborant Iddink amb les respostes de les famílies que utilitzat els nostres serveis. L’enquesta permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei ofert per Iddink. Realitzada sempre a l’octubre, i amb el mateix qüestionari, va ser contestada per més de 24.563 famílies en el curs 2020/21.

Informe “Fets i xifres”

La majoria de tasques i procediments d’Iddink es realitzen amb l’ajuda de sistemes informàtics que proporcionen control, qualitat i seguiment de tots els projectes en què treballa.

Amb caràcter anual, Iddink elabora un complet informe estadístic que presenta, de manera gràfica, les principals dades que faciliten conèixer, amb molta previsió, els diferents serveis que ha prestat Iddink al llarg del curs escolar.
Aquest informe es complementa amb les dades proporcionades per una “Enquesta de Satisfacció” que, des de fa 12 anys, ve elaborant Iddink amb les respostes de les famílies que utilitzat els nostres serveis. L’enquesta permet conèixer l’opinió que tenen sobre els diferents aspectes del servei ofert per Iddink. Realitzada sempre a l’octubre, i amb el mateix qüestionari, va ser contestada per més de 24.563 famílies en el curs 2020/21.

Back to top