Projectes de reutilizació de llibres

Els centres docents posen en marxa projectes de reutilització de llibres per diferents raons: medi ambient, estalvi econòmic, responsabilitat dels alumnes, solidaritat, etc. Alguns centres, però, no es decideixen a posar en marxa el projecte de reutilització o bé l’abandonen al cap d’alguns anys per l’esforç i la dedicació que requereix i el gran nombre de persones que es necessiten. Són moltes les tasques a fer: recollir els llibres a reutilitzar, apartar els que ja no es necessitaran, revisar-los, atendre les famílies de manera individualitzada i un llarg etc.


Projectes de reutilizació de llibres


Els centres docents posen en marxa projectes de reutilització de llibres per diferents raons: medi ambient, estalvi econòmic, responsabilitat dels alumnes, solidaritat, etc. Alguns centres, però, no es decideixen a posar en marxa el projecte de reutilització o bé l’abandonen al cap d’alguns anys per l’esforç i la dedicació que requereix i el gran nombre de persones que es necessiten. Són moltes les tasques a fer: recollir els llibres a reutilitzar, apartar els que ja no es necessitaran, revisar-los, atendre les famílies de manera individualitzada i un llarg etc.

Som els professionals
que necessiteu

Iddink allibera els equips de les complexes tasques de les compres, la recollida, la revisió dels llibres i la gestió del control de pagaments, sempre de manera singularitzada per a cada centre docent.

Aprofitem les sinergies i les millores de les filials del Grup en altres països d’Europa; es així com podem garantir una contínua excel·lència de qualitat i innovació en serveis que faciliten, en molt, la participació de les famílies i dels estudiants.

Som els professionals que necessiteu

Iddink allibera els equips de les complexes tasques de les compres, la recollida, la revisió dels llibres i la gestió del control de pagaments, sempre de manera singularitzada per a cada centre docent.

Aprofitem les sinergies i les millores de les filials del Grup en altres països d’Europa; es així com podem garantir una contínua excel·lència de qualitat i innovació en serveis que faciliten, en molt, la participació de les famílies i dels estudiants.

Garantía de disponibilitat de llibres ecoBooks per a tots
els estudiants, de tots els cursos

Un dels principals avantatges que ofereix Iddink, a les famílies i als centres, és la garantia d’accés de tothom al material necessari pel bon funcionament del curs escolar. Encara que la comanda es faci una vegada ja s’ha iniciat el calendari lectiu.

Garantía de disponibilitat de llibres ecoBooks per a tots
els estudiants, de tots els cursos

Un dels principals avantatges que ofereix Iddink, a les famílies i als centres, és la garantia d’accés de tothom al material necessari pel bon funcionament del curs escolar. Encara que la comanda es faci una vegada ja s’ha iniciat el calendari lectiu.

Beneficis de treballar amb nosaltres

Beneficis de treballar amb nosaltres

Revisió llista de llibres

Revisió informàtica de la llista de llibres, perquè no hi hagin errors d’identificació de llibres o bé estiguin descatalogats.

Important estalvi econòmic

La nostra gestió permet a les famílies aconseguir un important estalvi econòmic, entre el 50% i el 60%, amb un estalvi mitjà de 134,27€ per a les famílies en el curs escolar 2023/24.

Llibres per a tots

Disponibilitat de suficients llibres reutilitzables (ecoBooks) per a tots, fins i tot per a les diferents optatives o grups amb necessitats especials.

Atenció personalitzada

Atenció per mail i telèfon durant tot l’any, amb una mitjana de 40 persones de juny a octubre.

Gestió d'ajudes

Gestió de subvencions i ajuts d’ajuntaments o entitats per a famílies amb dificultats econòmiques.

Transport a domicili

Transport a domicili, sense afectar les instal·lacions del centre docent.

Cobrament de quotes

Inclusió a les llistes de cobraments de les quotes o els imports de l’associació de famílies del centre.

Monitorizació

Seguiment, en temps real, dels serveis que presta Iddink a cada família i estudiant del centre.

Devolució dels llibres

Recollida dels llibres a final de curs, revisant-los davant de cada estudiant.

Revisió llista de llibres

Revisió informàtica de la llista de llibres perquè no hi hagin errors d’identificació de llibres o bé estiguin descatalogats.

Important estalvi econòmic

La nostra gestió permet a les famílies aconseguir un important estalvi econòmic, entre el 50% i el 60%, amb un estalvi mitjà de 106,50€ per a les famílies en el curs escolar 2020/21.

Llibres per a tots

Disponibilitat de suficients llibres reutilitzables (ecoBooks) per a tots, fins i tot per a les diferents optatives o grups amb necessitats especials.

Gestió d'ajudes

Gestió de subvencions i ajuts d’ajuntaments o entitats per a famílies amb dificultats econòmiques.

Transport gratuït

Transport a domicili gratuït, sense afectar les instal·lacions del centre d’ensenyament

Cobrament de quotes

Inclusió a les llistes de cobraments de les quotes o els imports de l’associació de famílies del centre.

Monitorizació

Seguiment, en temps real, dels serveis que presta Iddink a cada família i estudiant del centre.

Devolució dels llibres

Recollida dels llibres a final de curs, revisant-los davant de cada estudiant.

Atenció personalitzada

Atenció per correu i telèfon durant tot l’any. Amb una mitjana de 40 persones de juny a octubre.

Los ecoBooks permeten un estalvi a les famílies de fins
el 60% del PVP dels llibres de text.

Los ecoBooks permeten un estalvi a les famílies de fins el 60% del PVP dels llibres de text.

Sou un centre amb un Projecte de Reutilització de llibres i voleu que ho gestioni Iddink?

Iddink no només posa en marxa nous projectes de reutilització, sinó que pot continuar els projectes que ja estan funcionant i, dels quals, es vol externalitzar la seva gestió operativa. En aquests casos Iddink es fa càrrec de l’estoc de llibres i, si cal, comprar-los al seu propietari, ja sigui el centre o l’associació de famílies.

Sou un centre amb un Projecte de Reutilització de llibres i voleu que ho gestioni Iddink?

Iddink no només posa en marxa nous projectes de reutilització, sinó que pot continuar els projectes que ja estan funcionant i, dels quals, es vol externalitzar la seva gestió operativa. En aquests casos Iddink es fa càrrec de l’estoc de llibres i, si cal, comprar-los al seu propietari, ja sigui el centre o l’associació de famílies.

Us voleu sumar al projecte de reutilitzar?

Rebeu més informació de com pot ajudar Iddink al vostre centre docent.

Us voleu sumar al projecte de reutilitzar?

Rebeu més informació de com pot ajudar Iddink al vostre centre docent.
Back to top