Com i quan retornar els ecoBooks?

Un cop finalitzat el curs els alumnes han de retornar els seus ecoBooks a Iddink, de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.


Com i quan retornar els ecoBooks


Un cop finalitzat el curs els alumnes han de retornar els seus ecoBooks a Iddink, de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.

Com fer-ho?

Abans de finalitzar el curs, per fer la devolució d’ecoBooks de manera fàcil Iddink us enviarà un mail on us comunicarà:

o Dia, hora i lloc escollit per fer la devolució.

o Ecobooks que haureu de retornar: Iddink us adjuntará al mateix correu l’albarà corresponent als ecoBooks que vau comprar el curs anterior i que heu de retornar. També podreu descarregar-lo des del lloc web d’Iddink, entrant al menú ‘Devolució d’ecoBooks’ i fent clic a ‘Albarà de devolució’.

o Criteris de qualitat i instruccions: també trobareu un full explicatiu amb els criteris que han de seguir els ecoBooks per ser acceptats en el moment de la devolució.

En el cas que no rebis l’email amb la data, també estaràs informat via SMS.

Qui pot retornar els ecoBooks?

Pot retornar els llibres un familiar, l’estudiant o un company. En el cas de que ningú pugui portar-los els dies acordats, disposeu fins al 15 de juliol per lliurar-los personalment a Iddink o enviar-los per missatgeria amb el mateix codi.
NO es poden deixar els llibres al centre escolar.

Com fer-ho?

Abans de finalitzar el curs, per fer la devolució d’ecoBooks de manera fàcil Iddink us enviarà un mail on us comunicarà:

o Dia, hora i lloc escollit per fer la devolució.

o Ecobooks que haureu de retornar: Iddink us adjuntará al mateix correu l’albarà corresponent als ecoBooks que vau comprar el curs anterior i que heu de retornar. També podreu descarregar-lo des del lloc web d’Iddink, entrant al menú ‘Devolució d’ecoBooks’ i fent clic a ‘Albarà de devolució’.

o Criteris de qualitat i instruccions: també trobareu un full explicatiu amb els criteris que han de seguir els ecoBooks per ser acceptats en el moment de la devolució.

En el cas que no rebis l’email amb la data, també estaràs informat via SMS.

Qui pot retornar els ecoBooks?

Pot retornar els llibres un familiar, l’estudiant o un company. En el cas de que ningú pugui portar-los els dies acordats, disposeu fins al 15 de juliol per lliurar-los personalment a Iddink o enviar-los per missatgeria amb el mateix codi.
NO es poden deixar els llibres al centre escolar.

Recuperes assignatures?

Si necessites el llibre per estudiar durant l’estiu pots retornar-lo al setembre amb un cost addicional per llibre de 2,5 €. Recorda que per poder fer-ho, hauràs de comunicar-ho a Iddink per mail a info@iddink.es.
Un cop acabada la revisió us enviarem el comprovant de la devolució per mail amb el resultat..

Recuperes assignatures?

Si necessites el llibre per estudiar durant l’estiu pots retornar-lo al setembre amb un cost addicional per llibre de 2,5 €. Recorda que per poder fer-ho, hauràs de comunicar-ho a Iddink per mail a info@iddink.es.
Un cop acabada la revisió us enviarem el comprovant de la devolució per mail amb el resultat..

Perquè tot sigui més ràpid, et recomanem que portis els ecoBooks esborrats, sense noms, revisats i, preferentment, en l’hora i dies indicats.

La devolució s’ha de realitzar a l’agència de transport que t’hàguem indicat prèviament per e-mail, en una franja horària específica, per evitar aglomeracions i cues. És molt important que introduïu l’albarà imprès a la primera pàgina del primer ecoBook a retornar. Podreu descarregar-lo accedint aquí.

Us recomanem portar els ecoBooks dins d’una bossa o capsa ben precintada per agilitzar el procés de recollida i per evitar que l’agència de transport us cobri càrrecs addicionals.

Un cop els ecoBooks arribat al nostre magatzem i els haguem revisat, us enviarem per correu electrònic l’albarà (rebut) amb el resultat de la vostra devolució.

Perquè tot sigui més ràpid, et recomanem que portis els ecoBooks esborrats, sense noms, revisats i, preferentment, en l’horari indicat.

La recollida es realitza al centre educatiu el dia decidit per la direcció, l’AFA i Iddink. És recomanable que les famílies / alumnes portin l’albarà per agilitzar el procés de recollida, encara que no és indispensable.

Podreu descarregar-lo accedint aquí:

Al centre hi haurà una sala gran on el personal d’Iddink procedirà a la revisió, escaneig i impressió de l’albarà (rebut) amb el resultat de la vostra devolució de ecoBooks.
Els llibres es revisen en el moment de la recollida, davant de la família o l’alumne, seguint els criteris de qualitat informats.

Back to top