Devolució i revisió

Iddink proporciona als centres d’ensenyament que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, els sistemes i l’experiència necessària per realitzar i controlar tots els processos, alliberant als equips dels centres o associacions de pares de les tasques de gestió, supervisió, manipulació, revisió, compres, cobraments, etc.


Devolució i revisió


Iddink proporciona als centres d’ensenyament que estiguin reutilitzant llibres o vulguin posar en marxa el seu propi projecte de reutilització, els sistemes i l’experiència necessària per realitzar i controlar tots els processos, alliberant als equips dels centres o associacions de pares de les tasques de gestió, supervisió, manipulació, revisió, compres, cobraments, etc.

Quan i com es retornen els ecobooks?

Un cop finalitzat el curs els alumnes han de retornar els seus ecoBooks de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.

Per poder fer la devolució, les famílies reben al final del curs un correu electrònic amb l’albarà de recollida, on es llisten els ecoBooks a retornar, i on a més s’informa del dia, hora i lloc de recollida.

Aquest albarà de recollida també es pot descarregar des de l’àrea privada de l’alumne; uns dies abans de la recollida també s’informa a les famílies i alumnes a través de SMS.

Ajudem als col·legis a gestionar el seu projecte de reutilització de llibres

Un cop finalitzat el curs els alumnes han de retornar els seus ecoBooks de manera que puguin servir per a altres alumnes el proper curs.
Per poder fer la devolució, les famílies reben a la fi de el curs un correu electrònic amb l’albarà de recollida, on es llisten els ecoBooks a retornar, i on a més s’informa del dia, hora i lloc de recollida. Aquest albarà de recollida també es pot descarregar des de l’àrea privada de l’alumne; uns dies abans de la recollida també s’informa a les famílies i alumnes a través de SMS.

Qui i on els revisa?

Els llibres es revisen per personal d’Iddink en el moment en què arriben a les instal·lacions, seguint els criteris de qualitat dels ecoBooks. La recollida es pot realitzar al centre educatiu o mitjançant logística inversa, de manera gratuïta. 

Qui i on els revisa?

Els llibres es revisen per personal d’Iddink en el moment en què arriben a les instal·lacions, seguint els criteris de qualitat dels ecoBooks. La recollida es pot realitzar al centre educatiu o mitjançant logística inversa, de manera gratuïta. 

Beneficis de treballar amb nosaltres

Beneficis de treballar amb nosaltres

Revisió llista de llibres

Revisió informàtica de la llista de llibres perquè no hagin errors d’identificació de llibres o estiguin descatalogats.

Important estalvi econòmic

Les famílies aconsegueixen un important estalvi econòmic que oscil·la entre el 50% i el 60% de l’PVP, amb un estalvi mitjà de les famílies en el curs 2020/21 de 106,50 €.

Plataforma tot alhora

On els pares poden comprar a la vegada, per Internet o per telèfon, tots els materials en un únic moment i lloc, amb total flexibilitat perquè s’escullin nous o usats.

Llibres per a tots

Disponibilitat de suficients llibres reutilitzables (ecoBooks) per a tots, fins i tot per a les diferents optatives o grups amb necessitats especials.

Gestió d'ajudes

Gestió de subvencions o ajudes d’ajuntaments o entitats per a famílies amb dificultats econòmiques.

Transport a domicili

Transport a domicili, sense afectar les instal·lacions de centre d’ensenyament.

Atenció personalitzada

Atenció per mail i telèfon durant tot l’any, amb una mitjana de 36 persones de juny a octubre.

Monitorizació

Seguiment en temps real dels serveis que presta Iddink a cada família i estudiant del centre.

Devolución dels llibres

Devolució gratuïta dels llibres a la fi de curs.

Devolució al setembre

Si es necessita utilitzar els ecoBooks durant l’estiu, caldrà notificar-ho al personal d’Iddink per mail o via web. Per a la seva devolució al setembre, Iddink enviarà un altre albarà de recollida específic on s’indicarà el procés de recollida a seguir per tornar aquests ecoBooks.

Devolució al setembre

Si es necessita utilitzar els ecoBooks durant l’estiu, caldrà notificar-ho al personal d’Iddink per mail o via web. Per a la seva devolució al setembre, Iddink enviarà un altre albarà de recollida específic on s’indicarà el procés de recollida a seguir per tornar aquests ecoBooks.

Retornar més tard del dia acordat?

Si no es retorna algun ecoBook en les dates indicades en l’albarà, Iddink ofereix la possibilitat que les famílies, fins al dia 20 de juliol, els enviïn o els portin al magatzem d’Iddink situat a Pallejà, de manera gratuïta, o fins al 15 de setembre amb un cost addicional.

Retornar més tard del dia acordat?

Si no es retorna algun ecoBook en les dates indicades en l’albarà, Iddink ofereix la possibilitat que les famílies, fins al dia 20 de juliol, els enviïn o els portin al magatzem d’Iddink situat a Pallejà, de manera gratuïta, o fins al 15 de setembre amb un cost addicional.

Back to top