ecoBooks

Els ecoBooks són els llibres reutilitzables de text i/o lectura que les famílies adquireixen a Iddink amb un important descompte econòmic (fins al 60% del seu PVP) i ecològic. La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no n’hi han suficients o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies.


ecoBooks


Els ecoBooks són els llibres reutilitzables de text i/o lectura que les famílies adquireixen a Iddink amb un important descompte econòmic (fins al 60% del seu PVP) i ecològic. La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no n’hi han suficients o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre educatiu desitja reutilitzar-los en succesius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un úsintensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un ús durant 4 anys.

No son llibres o quaderns d’exercicis.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre educatiu desitja reutilitzar-los en succesius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un úsintensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un ús durant 4 anys.

No son llibres o quaderns d’exercicis.

Es denominen ecoBooks pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: amb els ecoBooks ajudem a col·laborar en la conservació del medi. Estalviem paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Es denominen ecoBooks pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: amb els ecoBooks ajudem a col·laborar en la conservació del medi. Estalviem paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats.

Mira el vídeo de la dreta per saber els criteris de qualitat que s’utilitzen i per saber com s’han de tractar els llibres durant el curs.

També els pots descarregar fent clic al següent enllaç:

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks

Els ecoBooks han de complir uns requisits mínims de qualitat per poder ser reutilitzats.

Mira el vídeo de la dreta per saber els criteris de qualitat que s’utilitzen i per saber com s’han de tractar els llibres durant el curs.

També els pots descarregar fent clic al següent enllaç:

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

Back to top