ecoBooks

Els ecoBooks són els llibres reutilitzables de text i/o lectura que les famílies adquireixen a Iddink amb un important descompte econòmic (fins al 60% del seu PVP) i ecològic. La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no n’hi han suficients o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies.


ecoBooks


Els ecoBooks són els llibres reutilitzables de text i/o lectura que les famílies adquireixen a Iddink amb un important descompte econòmic (fins al 60% del seu PVP) i ecològic. La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no n’hi han suficients o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre educatiu desitja reutilitzar-los en succesius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un úsintensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un ús durant 4 anys.

No son llibres o quaderns d’exercicis.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre educatiu desitja reutilitzar-los en succesius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un úsintensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un ús durant 4 anys.

No son llibres o quaderns d’exercicis.

Es denominen ecoBooks pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: amb els ecoBooks ajudem a col·laborar en la conservació del medi. Estalviem paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Es denominen ecoBooks pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: amb els ecoBooks ajudem a col·laborar en la conservació del medi. Estalviem paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Criteris de qualitat dels ecoBooks

Criteris de qualitat dels ecoBooks

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

Els sistemes d’Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre d’ensenyament; respectant la llibertat dels alumnes i / o els seus pares per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.

A Iddink garantim que hi hagi ecoBooks per a tots els alumnes de tots els cursos, de manera que ningú se’n quedi sense.

Els sistemes d’Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre d’ensenyament; respectant la llibertat dels alumnes i / o els seus pares per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.