Continguts digitals

Principals avantatges

El contingut educatiu engloba un conjunt de coneixements que pretenen col·laborar amb la tasca educativa del docent i completar competències educatives. Tradicionalment, aquests continguts han estat en format “ llibre”, però les noves tecnologies i els canvis en les metodologies d’ensenyament provoquen que els editors, cada vegada més, ho complimentin o substitueixin amb formats “ digitals”.
Els seus principals avantatges es centren en:

La seva capacitat per actualitzar-se en temps real per part de l’editor.

L’accés inmediat des del moment de la seva compra.

La seva possible adequació a la velocitat d’aprenentatge de cada alumne.

La possibilitat d’oferir a l’alumne, al docent i a les famílies informació de l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne.

Principals avantatges

El contingut educatiu engloba un conjunt de coneixements que pretenen col·laborar amb la tasca educativa del docent i completar competències educatives. Tradicionalment, aquests continguts han estat en format “ llibre”, però les noves tecnologies i els canvis en les metodologies d’ensenyament provoquen que els editors, cada vegada més, ho complimentin o substitueixin amb formats “ digitals”.
Els seus principals avantatges es centren en:

La seva capacitat per actualitzar-se en temps real per part de l’editor.

L’accés inmediat des del moment de la seva compra.

La seva possible adequació a la velocitat d’aprenentatge de cada alumne.

La possibilitat d’oferir a l’alumne, al docent i a les famílies informació de l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne.

Iddink Digital

Per facilitar la compra, l’accés i el control als centres docents dels continguts digitals dels seus alumnes, Iddink ha creat Iddink Digital. Es tracta d’una plataforma web que facilita la compra de les llicències digitals, juntament amb la resta de llibres i de materials educatius, en un únic lloc tot alhora, permetent als alumnes l’accés als diferents continguts digitals amb un únic usuari i contrasenya (single-sign-on) a partir del primer dia de classe.

Iddink Digital

Per facilitar la compra, l’accés i el control als centres docents dels continguts digitals dels seus alumnes, Iddink ha creat Iddink Digital. Es tracta d’una plataforma web que facilita la compra de les llicències digitals, juntament amb la resta de llibres i de materials educatius, en un únic lloc tot alhora, permetent als alumnes l’accés als diferents continguts digitals amb un únic usuari i contrasenya (single-sign-on) a partir del primer dia de classe.

Back to top