Altres artícles

Plataforma “tot alhora”

Iddink facilita que les famílies puguin adquirir a la seva Plataforma “tot alhora* tots els continguts i el material educatiu que el centre docent consideri necessari. Els principals són els llibres: de text, les lectures, els quaderns d’exercicis, els atles i els diccionaris, etc. Ho fem fàcil i còmode!
També facilitem la compra al mateix moment d’altres articles no sempre fàcils d’aconseguir, com les llicències digitals, els dossiers personalitzats o el material de robòtica, així com d’altres articles:

Agendes personalitzades.

Material de música, ja sigui una flauta clàssica o un ukelele.

Material de paperería especialitzat.

Ordinadors portàtils.

Equips i material de laboratori.

Plataforma “tot alhora”

Iddink facilita que les famílies puguin adquirir a la seva Plataforma “tot alhora* tots els continguts i el material educatiu que el centre docent consideri necessari. Els principals són els llibres: de text, les lectures, els quaderns d’exercicis, els atles i els diccionaris, etc. Ho fem fàcil i còmode!
També facilitem la compra al mateix moment d’altres articles no sempre fàcils d’aconseguir, com les llicències digitals, els dossiers personalitzats o el material de robòtica, així com d’altres articles:

Agendes personalitzades.

Material de música, ja sigui una flauta clàssica o un ukelele.

Material de paperería especialitzat.

Ordinadors portàtils.

Equips i material de laboratori.

*Plataforma “tot alhora”: és un dels principals avantatges d’Iddink per a les famílies, ja que facilita la compra, al mateix moment i lloc, de qualsevol element o article que el centre docent consideri que han de tenir els seus alumnes per al següent curs escolar.

*Plataforma “tot alhora”: és un dels principals avantatges d’Iddink per a les famílies, ja que facilita la compra, al mateix moment i lloc, de qualsevol element o article que el centre docent consideri que han de tenir els seus alumnes per al següent curs escolar.

Back to top