El meu compte

Per accedir a qualsevol apartat cal
disposar de l’usuari i contrasenya que prèviament
us hagi facilitat Iddink

El meu compte

Per accedir a qualsevol apartat cal disposar de l’usuari i contrasenya que prèviament us hagi facilitat Iddink

Els meus ecoBooks

Des d’aquesta àrea podràs accedir al teu llistat d’ecoBooks per monitoritzar i supervisar totes les activitats i operatives relacionades amb els teus llibres, així com descarregar albarans de compra i devolució.

Continguts digitals

Des d’aquesta secció podràs entrar al servei Iddink digital , on podràs accedir a totes les teves llicències i continguts digitals

Incidències

Des d’aquest àrea podràs comunicar-nos qualsevol incidència que tinguis amb la teva comanda de llibres, material i llicències digitals

Els meus ecoBooks

Des d’aquesta àrea podràs accedir al teu llistat d’ecoBooks per monitoritzar i supervisar totes les activitats i operatives relacionades amb els teus llibres, així com descarregar albarans de compra i devolució.

Continguts digitals

Des d’aquesta secció podràs entrar al servei Iddink digital , on podràs accedir a totes les teves llicències i continguts digitals

Incidències

Des d’aquest àrea podràs comunicar-nos qualsevol incidència que tinguis amb la teva comanda de llibres, material i llicències digitals