ecoBooks

Els ecoBooks són els llibres reutilitzables d’Iddink que adquirim de les famílies per reutilitzar-los en cursos successius. La majoria dels ecoBooks són llibres usats, però, si no n’hi ha de suficients, o bé són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies. Garantim la disponibilitat de llibres reutilitzables, per a tots els estudiants i per a tots els cursos.


ecoBooks


Els ecoBooks són els llibres reutilitzables d’Iddink que adquirim de les famílies per reutilitzar-los en cursos successius. La majoria dels ecoBooks són llibres usats, però, si no n’hi ha de suficients, o bé són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies. Garantim la disponibilitat de llibres reutilitzables, per a tots els estudiants i per a tots els cursos.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre docent vol reutilitzar-los en successius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un ús intensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un l’ús continuat durant 4 anys.

No són llibres o quaderns d’exercicis.

Quins llibres poden ser ecoBooks?

Aquells que compleixen amb 3 condicions:

El centre docent vol reutilitzar-los en successius anys, mínim 4.

El llibre físicament pot aguantar un ús intensiu durant 4 anys; per exemple, els llibres amb anelles no poden ser ecoBooks perquè no aguanten un l’ús continuat durant 4 anys.

No són llibres o quaderns d’exercicis.

Es denominen ecoBooks, pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: ajudem a col·laborar en la conservació del medi ambient estalviant paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Es denominen ecoBooks, pels dos grans estalvis que s’aconsegueixen:

Estalvi ecològic: ajudem a col·laborar en la conservació del medi ambient estalviant paper i CO2.
Estalvi econòmic: les famílies s’estalvien fins al 60% en el cost d’aquests llibres.

Criteris de qualitat dels ecoBooks

Criteris de qualitat dels ecoBooks


01

Llibres subratllats

Norma: no s’accepten llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o amb marcador.


02

Llibres mal folrats

Norma: no s’accepten llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’accepten si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.


03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’accepten si el nom i cognom són a la primera pàgina o bé es poden tapar amb una etiqueta.


04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admeten si les marques no dificulten l’ús del llibre.


05

Llibres incomplets

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’accepten si les pàgines no tenen contingut i són reparables.


06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines, excepte si són de mal gust.


07

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.


08

Libres trencats o amb danys

Norma: no s’admeten llibres amb les portades malmeses, els lloms desenganxats o els cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admeten si els danys són reparables.


01

Llibres subratllats

Norma:no s’accepten llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o amb marcador.


02

Llibres mal folrats

Norma: no s’accepten llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’accepten si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.


03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’accepten si el nom i cognom són a la primera pàgina o bé es poden tapar amb una etiqueta.


04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admeten si les marques no dificulten l’ús del llibre.


05

Llibres incomplets

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’accepten si les pàgines no tenen contingut i són reparables.


06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció: s’admet un màxim de 5 pàgines, excepte si són de mal gust.


07

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.


08

Libres trencats o amb danys

Norma: no s’admeten llibres amb les portades malmeses, els lloms desenganxats o els cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admeten si els danys són reparables.

Els sistemes de Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre docent, respectant la llibertat dels alumnes i les seves famílies per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.

Els sistemes de Iddink tracten d’afavorir la implicació i la responsabilitat individual dels alumnes en el Projecte de Reutilització del centre docent, respectant la llibertat dels alumnes i les seves famílies per comprar, si així ho desitgen, llibres nous en lloc d’ecoBooks.

Back to top