Com tractar els ecoBooks?

Perquè un llibre pugui ser reutilitzat per un altre alumne, ha de seguir uns criteris mínims de qualitat. A Iddink revisem tots els llibres ecoBooks que rebem per assegurar-nos de que es troben en condicions òptimes per a ser reutilitzats en cursos successius, proporcionant un gran estalvi econòmic i ecològic.


Com tractar els ecoBooks?


Perquè un llibre pugui ser reutilitzat per un altre alumne, ha de seguir uns criteris mínims de qualitat. A Iddink revisem tots els llibres ecoBooks que rebem per assegurar-nos de que es troben en condicions òptimes per a ser reutilitzats en cursos successius, proporcionant un gran estalvi econòmic i ecològic.

Quins criteris de qualitat han de seguir?

Utilitzant els «ecoBooks» ajudem a reduir milers de tones de paper i preservem el medi ambient. Per això és molt important que els llibres segueixin unes condicions de qualitat mínimes i estiguin ben cuidats durant el seu ús.

La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no hi ha prou o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies. D’aquesta manera ens assegurem que tots els alumnes de tots els cursos poden reutilitzar.

Et recomanem que vegis el vídeo de la dreta. Només dura dos minuts i és molt il·lustratiu:

Quins criteris de qualitat han de seguir?

Utilitzant els «ecoBooks» ajudem a reduir milers de tones de paper i preservem el medi ambient. Per això és molt important que els llibres segueixin unes condicions de qualitat mínimes i estiguin ben cuidats durant el seu ús.

La majoria dels «ecoBooks» són llibres usats, però, si no hi ha prou o són novetats editorials, s’entreguen nous sense suposar un increment de cost per a les famílies. D’aquesta manera ens assegurem que tots els alumnes de tots els cursos poden reutilitzar.

Et recomanem que vegis el vídeo de la dreta. Només dura dos minuts i és molt il·lustratiu:

El nostre lema: “tracta el llibre com t’agradaria rebre’l.”

El nostre lema: “tracta el llibre com t’agradaria rebre’l.”

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks:

Criteris de qualitat que han de seguir els ecoBooks:

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador.

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

01

Llibres subratllats

Norma: no s’aceptarán llibres subratllats.
Excepció: s’accepten un màxim de 15 pàgines subratllades a llapis, bolígraf o marcador.

02

Llibres mal folrats

Norma: no s’acceptaran llibres mal folrats, amb folres adhesius o en mal estat.
Excepció: s’acceptaran si el folre es troba en bon estat i no hi ha bombolles ni plecs.

03

Llibres identificats

Norma: no s’accepten llibres identificats.
Excepció: s’acceptaran si el nom i cognom són a la primera pàgina o es poden tapar amb una etiqueta.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplets, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció:
s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

04

Llibres amb humitats

Norma: no s’admeten llibres amb senyals evidents d’humitat, taques de líquid, o danys que no es puguin reparar i dificultin el seu ús o lectura.
Excepció: s’admetran si les marques no dificulten l’ús del llibre.

05

Llibres incomplerts

Norma: no s’accepten llibres incomplerts, amb pàgines trencades o irreparables.
Excepció: s’acceptaran si les pàgines no tenen contingut i són reparables

06

Llibres amb dibuixos

Norma: els llibres no han de contenir textos, dibuixos o marques de qualsevol tipus.
Excepció:
s’admet un màxim de 5 pàgines excepte si són de mal gust.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

07

Llibres malmesos o trencats

Norma: Norma: no s’admeten llibres amb amb portades malmeses, lloms desenganxats i / o cantons en molt mal estat.
Excepció: s’admetran si els danys són reparables.

08

Llibres amb exercicis fets

Norma: no s’admeten llibres amb exercicis fets (ni a llapis), mal esborrats o amb restes de goma.
Excepció: s’admeten un màxim de 5 pàgines amb exercicis fets.

Back to top