Software de gestió educativa
 

Una plataforma escolar que facilita la gestió, planificació i programació acadèmica; un entorn de comunicació del professorat, els tutors i els caps d’estudis amb els estudiants i les seves famílies; un entorn virtual d’aprenentatge amb connexió a llibres digitals.

 


Software de gestió educativa


Una plataforma escolar que facilita la gestió, planificació i programació acadèmica; un entorn de comunicació del professorat, els tutors i els caps d’estudis amb els estudiants i les seves famílies; un entorn virtual d’aprenentatge amb connexió a llibres digitals.
 

La plataforma de gestió acadèmica per a centres d’ensenyament.

Programacions, posar notes i crear fórmules d’avaluació, informes personalitzats, accés a les fitxes dels alumnes, control de classe, passar llista, informar a menjadors, atenció a la diversitat i un llarg etcètera, són les funcions més utilitzades a Clickedu. La plataforma estalvia temps i recursos que poden dedicar-se a la tasca més transcendent d’un centre educatiu: la formació dels estudiants. La gestió es duu a terme totalment en línia, sense necessitat d’instal·lar, actualitzar ni realitzar processos complexos. Tot això en una plataforma provada, amb trajectòria d’èxit en més de 700 centres d’ensenyament.

La plataforma de gestió acadèmica per a centres d’ensenyament.

Programacions, posar notes i crear fórmules d’avaluació, informes personalitzats, accés a les fitxes dels alumnes, control de classe, passar llista, informar a menjadors, atenció a la diversitat i un llarg etcètera, són les funcions més utilitzades a Clickedu. La plataforma estalvia temps i recursos que poden dedicar-se a la tasca més transcendent d’un centre educatiu: la formació dels estudiants. La gestió es duu a terme totalment en línia, sense necessitat d’instal·lar, actualitzar ni realitzar processos complexos. Tot això en una plataforma provada, amb trajectòria d’èxit en més de 700 centres d’ensenyament.

Funcionalitats:

Funcionalitats:

 

Aula virtual i continguts digitals

Notes, control d’assistència, eines de treball, accés a continguts digitals, avaluació competencial, Flipped classroom, treball cooperatiu i rúbriques.

Gestió de la clase i gestió tutorial

Programacions, tutories, atenció a la diversitat, treball a l’aula, substitucions, agenda, treball per projectes i rúbriques.

Comunicació alumnes i famílies

Enviament de correus i SMS, missatges interns, newsletters, àlbums de fotos, notícies, avisos, web de centre, intranet, app nativa.

Aula virtual i continguts digitals

Notes, control d’assistència, eines de treball, accés a continguts digitals, avaluació competencial, Flipped classroom, treball cooperatiu i rúbriques.

Gestió de la clase i gestió tutorial

Programacions, tutories, atenció a la diversitat, treball a l’aula, substitucions, agenda, treball per projectes i rúbriques.

Comunicació alumnes i famílies

Enviament de correus i SMS, missatges interns, newsletters, àlbums de fotos, notícies, avisos, web de centre, intranet, app nativa.

Gestió acadèmica i documentació

Butlletins de notes, documentació oficial, resums estadístics, memòries, documents i informes personalitzats, llistats, carnets, generació del DOC.

Servei d'atenció al client

Formacions presencials i online, seguiments, àtoms agrupats, manual actualitzat, servei d’urgències en dates crítiques.

Gestió econòmica i serveis

Gestió de cobrament de rebuts, llibres, llicències digitals, quotes extraescolars, menjador, transport, material escolar, etc.

Gestió acadèmica i documentació

Butlletins de notes, documentació oficial, resums estadístics, memòries, documents i informes personalitzats, llistats, carnets, generació del DOC.

Servei d'atenció al client

Formacions presencials i online, seguiments, àtoms agrupats, manual actualitzat, servei d’urgències en dates crítiques.

Gestió econòmica i serveis

Gestió de cobrament de rebuts, llibres, llicències digitals, quotes extraescolars, menjador, transport, material escolar, etc.

Back to top