Nota legal

  • La línia directa per denúncies Sanoma-WhistleB permet als empleats del grup Sanoma i a tercers notificar sospites de faltes greus amb total confiança. Es tracta d’un sistema d’alerta per reduir els riscos, així com una eina important per fomentar un nivell alt d’ètica empresarial i conservar la confiança que els clients i el públic han dipositat en Sanoma.

    Els empleats del grup Sanoma (o tercers com a proveïdors o altres socis comercials) poden utilitzar voluntàriament la línia directa als països on Sanoma opera per denunciar conductes indegudes per part del grup d’empreses de Sanoma o que es produeixin dins d’aquest grup.

    Si vostè està interessat a acudir a Sanoma directament per denunciar alguna falta greu, feu clic i seguiu les instruccions que li indiquessin en el següent enllaç: https://report.whistleb.com/es/Sanoma