Atenció a les AFA

El delegat d’Iddink és el representant comercial del centre a Iddink, sent el responsable de garantir el compliment dels objectius de servei. És també el responsable de presentar a la Junta de l’Associació de famílias i a l’equip directiu del centre el Document “Fets & Xifres”, un complet informe estadístic amb les dades més rellevants de l’activitat realitzada per Iddink i una proposta de millora dels serveis per al següent curs.

Com a empresa de serveis, Iddink dona molta importància a l’atenció personalitzada; per aquest motiu les AFA disposen d’un departament d’atenció diferenciat del què atén als estudiants i a les famílies. Iddink assigna un interlocutor per a cada centre, facilitant la comunicació per telèfon, amb un telèfon específic, per correu electrònic, per WhatsApp o mitjançant el següent formulari:

Formulari de contacte