Iddink Spain, un dels principals proveïdors de llibres i llicències digitals de Catalunya, celebra 10 anys.

Des de la seva entrada al mercat català fa una dècada, l’empresa ha anat incrementant i millorant la seva oferta i serveis per afavorir el desenvolupament de l’educació i la seva adaptació a les noves tecnologies al nostre país.

Al 2009 Iddink va començar a operar a Catalunya amb serveis destinats a centres d’educació secundària i batxiller, tant privats com públics de tot el territori català. L’oferta inicial d’Iddink era la gestió dels ecoBooks o llibres reutilitzables que ajudaven a preservar el medi ambient i suposaven un gran estalvi per a moltes famílies.

A l’actualitat i després del gran creixement que han tingut durant el transcurs dels anys, ofereixen molts més serveis com paquets de tot inclòs, tot tipus de materials necessaris en àmbit d’educació, llibres reutilitzables i nous, llicències digitals i tot el material necessari pel cicle educatiu, aconseguint d’aquesta manera seguir creixent, adaptar-se al mercat i millorar la qualitat i el servei al client cada any que passa.