Als centres escolars s’analitza la sostenibilitat com a punt de partida per a la conservació del medi, tot i no estar incorporada com a assignatura en els plans educatius, el medi ambient i la sostenibilitat comencen a ser una temàtica social molt present entre els estudiants des de joves.

Alhora, l’educació sobre sostenibilitat pot ser divertida, atractiva i motivadora per als estudiants. Els permet assumir la responsabilitat de les seves accions i contribuir amb la seva visió en un futur sostenible, desenvolupant coneixements, habilitats, valors i motivacions, que tambè els permet nodrir el seu benestar, el de la seva comunitat i el del planeta. Els estudiants necessiten comprendre la dependència entre els humans i el medi ambient on viuen.

El primer pas és que els docents normalitzin a l’aula la lògica preocupació de l’alumnat per l’estat del planeta i facin de la sostenibilitat una part fonamental del seu creixement. Per assolir aquesta fita seria útil incloure en les “agendes de treball docent” nous continguts, àmbits i mètodes d’ensenyament.
Segons els experts, hi ha certes àrees que són essencials per a proporcionar una educació de sostenibilitat efectiva i quatre aspectes importants que s’haurien d’incloure en qualsevol curs: la sostenibilitat per a la societat, l’economia, la cultura i el medi ambient.

Però, que hem fet per conscienciar als estudiants sobre el canvi climàtic? Com podrien tractar-se aquests continguts? Amb quins enfocaments o recursos didàctics es podrien treballar? Hi ha entre els alumnes experiències implementades per comentar?

A continuació, llistem algunes idees d’exercicis teoricopràctics per posar en marxa a l’aula, basades en promoure l’educació solidària i impulsant comportaments responsables des de l’acció individual i també col·lectiva, mitjançant l’aprenentatge participatiu i el desenvolupament d’habilitats pràctiques.