Iddink Spain ha anunciat avui la seva aliança amb Clickedu, el desenvolupador de software de gestió educativa líder en innovació tecnològica a Espanya.

En els últims 10 anys Iddink Spain s’ha convertit en la empresa líder en polítiques actives orientades a la sostenibilitat i el respecte al medi ambient en els centres educatius; amb aquesta aliança els centres d’ensenyament tindran accés a un catàleg de serveis que, a més a més de facilitar la compra de material escolar, oferirà innovadores e integrades solucions per avançar en la personalització i adaptació de continguts a las necessitats individuals dels estudiants.

Montserrat Brau e Ignasi Nogués, fundadors, accionistes i directors generals de Clickedu, continuaran conduint els plans d’expansió en aquesta nova etapa amb Iddink, d’acord amb els principis que han marcat la seva evolució fins ara: “el recolzament d’un gran grup com Iddink reforça un projecte educatiu que neix de l’apropament amb els nostres clients i aborda el futur amb una vocació universal”.

D’acord amb Daniel van Meer, Director General d’Iddink, ambos organitzacions es complementen molt bé i podran beneficiar-se de la experiència i el coneixement mutus en el sector educatiu. Segons Daniel van Meer, “la combinació permetrà respondre a les necessitats dels centres per gaudir d’una millor integració dels continguts digitals en els seus sistemes d’aprenentatge i administració”.
Si bé Iddink Spain i Clickedu continuaran operant de manera independent en els centres docents, intentaran oferir el més aviat possible els fruits del seu treball conjunt.

Sobre Clickedu

Clickedu és la plataforma escolar d’última generació que a més de la gestió acadèmica, administrativa, econòmica i de la qualitat, ofereix solucions integrades de mobilitat, big data i intel·ligència artificial per ajudar a que els centres d’ensenyament, els docents i els estudiants assoleixin els seus objectius educatius.

Actualment confien en Clickedu més de 700 escoles d’Espanya, Andorra, Xile, Regne Unit i Colòmbia. La missió dels seus més de 60 professionals és la de permetre que les persones que constitueixen la comunitat educativa dediquen el seu talent i temps a planificar, innovar i facilitar que els estudiants assoleixin la seva plenitud competencial; i tot això traient el màxim profit de la tecnologia, sense ocupar-se d’avorrides tasques que poden ser organitzades i automatitzades mitjançant la seva informatització.

Més informació disponible a www.clickedu.eu.