Potser no saps el significat d’aquestes sigles, però és imprescindible que el coneguis si és el primer any que compres els llibres escolars.

Les sigles d’ISBN en anglès corresponen a Internacional Standard Book Number (Número Estàndard Internacional de Llibres) i corresponen a aquells codis que ens ajuden a identificar un llibre sense error, sempre associats a una edició concreta, per la qual que un mateix llibre pot tenir diferents ISBN.

Normalment esta composat per 13 dígits, encara que en edicions anteriors al 2006, era de 10.

Per a què serveix?

Com ja hem comentat, ens serveix per identificar els llibres , però també per facilitar la gestió a distribuïdores, llibreries, editorials, comerços, etc. ja que ens permet portar el control exacte de l’estoc disponible tant en botigues com en magatzem. Malgrat no ser un codi obligatori, és estrany trobar un llibre que no porti ISBN.

Què vol dir cada dígit d’un ISBN?

post-interior-isbn

  • Prefix: està composat per 3 elements, les dues opcions són 978 o 979. Ens indica que aquest codi pertany a un ISBN.
  • Identificador de grup de registre: ajuda a identificar una zona geogràfica i pot tenir una longitud d’entre 1 i 5 dígits.
  • Identificador de l’editor: s’encarrega d’identificar el publisher, editor o editorial i pot estar compost fins per 7 dígits de longitud.
  • ID Element de publicació: determina l’edició i el format de l’obra i pot contenir fins a 6 dígits.
  • Dígit de control:es tracta de l’últim dígit que dóna validesa a la resta de nombres.
  • Preu assignat: es tracta del dígit on s’assigna el preu que té aquest codi de barres

On podem trobar l’ISBN d’un llibre?

A la majoria dels llibres, el trobarem a la contraportada, al costat del codi de barres. Si no estigués allà, generalment es troba a la pàgina on està escrit el copyright i la informació de l’editor.